REALIZACJE

ZDJĘCIA / Roboty ziemne i drogowe

Realizacje, które wykonaliśmy to m. in. wykopy szerokoprzestrzenne, plantowanie i niwelacja terenu, wymiana gruntu, podbudowa utwardzona z kruszywa budowlanego pod drogi kołowe, wykopy pod budynki, szamba, wykopy pod instalacje wodno-kanalizacyjne, wykopy pod instalacje telekomunkacyjne, wykopy szerokoprzestrzenne i liniowe, planowanie i niwelacja terenu, wyrywanie karp, wycinka drzew, bieżące utrzymanie dróg.